امکان سنجی کاربست فرآیندهای عدالت ترمیمی در مرحله پسا دادرسی نسبت به تروریست غیردولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اهدافی که عدالت ترمیمی در رویارویی با بزهکار( ان ) دنبال می­کند؛ بازگشت توأم با شرم­ساری به جامعه و پذیرش مسئولیت رفتاری است که موجب آسیب به دیگران، شده است. این در حالی­است که  جلوگیری از وقوع مجدد جرم در آینده، التیام آسیب­های وارده به بزه دیده­(ها) در حد امکان را با استفاده ازفرآیند­های مبتنی برشیوه­های ترمیمی از قبیل میانجی­گری که بستری برای به وجود آمدن طیفی از فرصت­های گفتگو است در قبال کنش­گران اصلی، دعوی­کیفری، هدف­گذاری کرده است. طبق پژوهش­هایی که از طریق پژوهش­گران و طرفداران عدالت ترمیمی از نقاط مختلف جهان انجام شده­، نشان می­دهد توافق­های حاصل از این فرآیندها 70 تا 100 درصد موفقیت جبران داشته ، در­حالی­که میزان موفقیت فرآیندهای کیفری در بستر دادگاه 40 تا 60 درصد است. محقق در اینجا با استفاده از روش کتابخانه­ای­وتحقیق­میدانی ازسال 1984 تا 2013 میلادی، روی­کرد سیاست جزایی-قضائی کشور ترکیه را در تقابل با متهمان به جرم­های ایجاد، مدیریت و فعالیت در سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان ( پ­ک­ک ) که از نظر اتحادیه­ اروپا و پانزده کشور دنیا ازجمله ایران، تروریست تلقی شده، زیر ذره بین، قرار داده است و به دنبال پیامدهای ناشی از تغییر روی­کرد نظام عدالت کیفری سنتی کشور ترکیه، از حالت سخت­گیرانه متکی بر کیفر ( اعدام ) و سرزنش­کننده ( خائن به وطن ماده 125 قانون مجازات ترکیه ) و یکسویه، به سمت روی­کرد ترمیمی و توافقی میانجی­محور در مرحله پسادادرسی (مذاکره اسلو) و تخفیف مجازات[1] که تحت تأثیر فشارهای بین المللی(قوانین ادغام اتحادیه اروپا) ، منطقه­ای و داخلی که طی این سالها صورت گرفته، متمایل می­گردد؛ در پاسخ این سوال که نتیجه این دگرگونی چه بوده است می توان به کاهش تعداد کشته شدگان پرسنل­نظامی کشور ترکیه در اثر عملیات­های تروریستی از 1145 نفر در سال 1994 به 3 نفر در سال 2013  و یا تغییر شکل مبارزه کردهای وابسته به سازمان، از رفتارهای خطرناک و خشونت آمیز که منجر به پدیده بزهکاری (تروریستی) به عنوان مثال قتل عام باشباغلار ، کشتار بازار آبی ، قتل عام یوی ، حرکت حلقه و....  به سمت فعالیت های مدنی و فرهنگی که درپرتو سیاست­های تعامل گرانه دولت ترکیه در مرحله پسادادرسی[2]صورت گرفته، اشاره کرد  که در نتیجه آن، فصل جدیدی میان روابط دو جناح آغازشد و به سالیان دراز مناقشه توأم با خونریزی، کم و بیش پایان داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Applying Restorative Justice Processes in Post-Trial Stage to Non-State Terrorists

نویسنده [English]

 • Mir Massoud Farzaneh
چکیده [English]

The goals pursued by restorative justice in dealing with the perpetrator are the return to shame and acceptance of behavioral responsibility that has harmed others. However, preventing future mass re-occurrence, healing the victim (s) as far as possible by using processes based on reconstructive techniques such as mediation that provide the basis for a range of Dialogue opportunities are targeted at key criminal actors. Studies conducted by researchers and advocates of restorative justice from around the world show that agreements from these processes have 70 to 100% offset success, while the success rate of criminal processes in The court is 40% to 60%. The researcher here uses the library and research methodology from 1984 to 2013 to examine the criminal / judicial approach of Turkey in relation to those accused of creating, managing and operating in the terrorist Kurdistan Workers' Party (PKK). Coke), which has been viewed as a terrorist by the European Union and 15 countries, including Iran, as terrorists, and has been severely dependent on punishment following the consequences of changing Turkey's traditional criminal justice system. Execution) and blaming (traitor to Article 125 of the Turkish Penal Code) and a unilateral move towards a post-conciliatory, restorative and conciliatory approach Adjudication (Oslo negotiation) and mitigation of punishment (Abdullah Ocalan trial, June 1999), influenced by international pressures (EU integration laws), regional and domestic, over the years; What has been the change can reduce the number of Turkish military personnel killed by terrorist operations from 1145 in 1994 to 3 in 2013, or transform the organization's Kurdish struggle into dangerous and violent behavior. That leads to the crime (terrorist) such as the massacre, the blue market slaughter, the Yu massacre, the ring move and so on. Matt cited the civic and cultural activities that followed the interactive policies of the Turkish government in the post-disciplinary phase (meeting of Recep Tayyip Erdogan with Abdullah Ocalan at the US Prison, December 2012), which began as a new chapter in relations between the two factions and for years. The long dispute ended with more or less bloodshed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 •  Restorative justice
 • Post-trial education
 • Turkish judicial system
 • Terrorist
 1. ۱-حجتی،سیدمهدی، میانجی­گری راهکاری نو در دادرسی‌های کیفری ، موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران شماره 6110، زمستان 1394

  ۲-زهر ، هوارد ،ترجمه غلامی، حسین، عدالت ترمیمی ، انتشارات سمت ، چاپ اول،1383

  3- قویدل جعفری، امین، رویکرد میانجی­گری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در بوته نقد ، 1394

  4-کانت، امانوئل، فلسفه حقوق ترجمه منوچهر صانعی ،انتشارات نقش و نگار،چاپ چهارم ، 1395

  5- نیازپور، امیرحسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم،1392

  6-نجفی­ابراندآبادی، علی­حسین، از عدالت­ کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله الهیات و حقوق، شماره ۹ و10، زمستان1382

  7- شیری، عباس، عدالت ترمیمی، نشر میزان، چاپ اول، 1396

   

   

  منابع خارجی

  1. Restorative Justice and the South African Truth and Reconciliation Process, South African Journal of Philosophy 2013
  2. Siegel J.lary.Joseph J.Senna.Introduction to Criminal Justice. THOMASON 2008
  3. mclaughlin Eugene.John Muncie.The Sage dictionary of criminology London . 2001
  4. Heriş ernest . hukuk felsefesı 2001
  5. Ceza adalet usul huhuk ılışkısı vevıcdanı kanaat . koyuncu
  6. Kunter(gÖzÜ kapalı adalet) ceza muhakimesi.
  7. Abdullah Öcalan ile Görüşmeler 2009

   

  سایت ها

  1. gaiadergi.com
  2. john Braithwaite ; honorary Doctorate www.law.kuleuven.be.
  3. CNNTürk,2016
  4. http://www.irna.ir/fa/News/81439653
  5. http://vatanpartisi.org.tr/
  6. https://www.ntv.com.tr